VISIE

Wij stellen vast dat de maatschappij steeds evolueert en dat de architectuur zich moet aanpassen aan de nieuwe levenswijze in onze maatschappij.
De veranderingen in onze maatschappij zijn zichtbaar in haar sociale structuren, in de gezinnen van allerlei samenstelling, in de levens- en werkstijl, evenals in de economische realiteit.
Daarom zijn wij steeds op zoek naar stedenbouwkundige en architecturale antwoorden die rekening houden met deze evolutie van onze maatschappij.

FILOSOFIE

Architectuur moet een spiegel zijn van het tijdperk waarin we ons ontwikkelen, waarbij het gebruik van materialen en de beschikbare kennis aangepast moeten zijn aan de leefwijze van onze maatschappij.
Tezelfdertijd worden de ontwerpen bekomen dankzij het respect voor het milieu waarin ze tussenkomen, op cultureel, historisch en ecologisch vlak.
Wij gaan voor esthetische ontwerpen, waarbij poëzie en eenvoud samengaan. Tegelijk is de technische uitvoering van allergrootst belang voor het welslagen van het ontwerp. Daarom volgen wij de uitvoering van het ontwerp nauwgezet op.

architects   -  associates

FR