ENERGIEBEWUSTZIJN

Wij volgen de evolutie constant op betreffende het reduceren van het energieverbruik, het gebruik van hernieuwbare energie en het ecologisch bouwen. We volgen daarvoor dan ook frequente bijscholingen.
De term ecologisch is heel ruim en het is moeilijk voor de bouwheer om zich terug te vinden in alle commerciële informaties hieromtrent. Daarom staan wij de bouwheer bij betreffende het energetisch concept, vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering.
Het ecologisch bouwen heeft niet alleen te maken met de goede isolatie van het gebouw, maar eveneens met de ventilatie, met de materialenkeuze en niet in het minst met het basisontwerp dat rekening houdt met de principes van ecologie en duurzaamheid.
Het ontwerp zal rekening houden met de volumes die warmteverlies kunnen teweegbrengen, met de oriëntatie van het gebouw en de daarbij gepaard gaande nood tot verwarming of afkoeling.

De compactheid van het gebouw en de goed bedachte openingen in de bouwschil zijn van heel groot belang.
Het goed isoleren en een verzorgde luchtdichtheid verzekeren zijn de basis voor een energiezuinig en zelfs passief gebouw. Men kan natuurlijk verder gaan en zelf instaan voor de energieproductie nodig voor het gebouw en een nulenergiegebouw bekomen. Warmtepompen, fotovoltaïsche panelen en zonnepanelen kunnen in combinatie worden aangebracht afhankelijk van de gewenste energieopwekking. 

Men kan ook een stap verder gaan bij het ecologisch bouwen. Dan probeert men niet alleen het toekomstig energieverbruik van een gebouw te beperken, maar probeert men zo weinig mogelijk energie te verbruiken voor de bouw van het pand. Er wordt dan voor materialen geopteerd die zo weinig mogelijk energie vragen voor hun productie evenals voor hun afbraak of recyclage. Ook het vervoer van deze materialen of van hun grondstoffen moeten daarbij in rekening gebracht worden.

architects   -  associates

FR