ARCHITECTUUR

Wij staan de Bouwheer bij in de ontwikkeling van het ontwerp vanaf de opstelling van het programma tot de realisatie van het project. Daarbij gaan speciale aandacht naar de opvolging van budget en planning.
Wij verzorgen alle taken die behoren tot het project, vanaf het voorontwerp, het uitwerken van het ontwerp, het indienen van de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning, het opmaken van een dossier voor prijsaanvraag en uitvoering bestaande uit plannen, meetstaat en lastenboek, het analyseren van prijsoffertes, de werfcontrole evenals de bijstand bij opleveringen.
Wij volgen het volledige bouwproces nauwgezet op en volgen de technische evoluties op de voet om samen met de verschillende partners tot een goede realisatie van het bouwproject te komen.

architects   -  associates

FR